LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE

Vào sáng nay (22/05/2014), Riot Games đã đưa Karthus phiên bản mới vào máy chủ thử nghiệm PBE. Cũng giống như Twitch, Karthus và các bộ trang phục của hắn được làm lại với một diện mạo hoàn toàn mới. Dự kiến, Karthus mới sẽ có mặt trên các máy chủ chính thức trong phiên bản 4.9.


LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 1
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 2
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 3
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 4
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 5
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 6
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 7
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 8

Karthus Bóng Ma


LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 9
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 10
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 11
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 12
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 13
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 14
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 15
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 16

Karthus Tự Do


LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 17
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 18
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 19
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 20
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 21

Karthus Thần Chết


LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 22
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 23
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 24
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 25
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 26
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 27
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 28
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 29

Pentakill Karthus


LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 30
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 31
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 32
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 33
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 34
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 35
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 36
LMHT: Cận cảnh Karthus phiên bản mới trong PBE 37

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: