LMHT: Cận cảnh SIÊU PHẨM: Ashe, Ekko và Katarina

Vào sáng ngày 13/07/2016, Riot Games đã đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE ba trang phục mới, gồm SIÊU PHẨM: Ashe, SIÊU PHẨM: Ekko và SIÊU PHẨM: Katarina. Đây là các trang phục sẽ được trình làng trong phiên bản 6.15 trên các máy chủ Liên Minh Huyền Thoại chính thức vào cuối tháng này.

Bên cạnh ba trang phục SIÊU PHẨM mới, Riot Games còn tiến hành thử nghiệm mẫu mắt mới SIÊU PHẨM: Mắt. SIÊU PHẨM: Mắt dự kiến cũng được trình làng trong phiên bản 6.15 vào cuối tháng này.

SIÊU PHẨM: Ashe

SIÊU PHẨM: Ashe (PROJECT: Ashe) là trang phục Huyền Thoại và dự kiến sẽ được bán với giá 1.820 RP trên các máy chủ do Riot Games quản lí. Tương tự như các trang phục Huyền Thoại trước đây, SIÊU PHẨM: Ashe có rất nhiều nội dung mới từ ngoại hình, hiệu ứng âm thanh, hiệu ứng kĩ năng, động tác biến về mới và động tác múa (lệnh /dance hoặc Ctrl + 3) mới.

SIÊU PHẨM Ashe

SIÊU PHẨM: Ashe

SIÊU PHẨM: Ashe

SIÊU PHẨM: Ashe

SIÊU PHẨM Ashe

SIÊU PHẨM Ashe

SIÊU PHẨM Ashe

SIÊU PHẨM Ashe

SIÊU PHẨM: Ekko

SIÊU PHẨM: Ekko (PROJECT: Ekko) có ngoại hình mới, hiệu ứng kĩ năng mới, hiệu ứng âm thanh mới và động tác biến về mới. Dự kiến, trang phục này sẽ được bán với giá 1.350 RP trên các máy chủ do Riot Games quản lí.

SIÊU PHẨM: Ekko

SIÊU PHẨM: Ekko

SIÊU PHẨM: Ekko

SIÊU PHẨM: Ekko

SIÊU PHẨM: Ekko

SIÊU PHẨM: Ekko

SIÊU PHẨM: Ekko

SIÊU PHẨM: Ekko

SIÊU PHẨM: Katarina

Tương tự SIÊU PHẨM: Ekko, SIÊU PHẨM: Katarina (PROJECT: Katarina) cũng có giá bán dự kiến trên các máy chủ do Riot Games quản lí là 1.350 RP. Trang phục này sở hữu ngoại hình mới, hiệu ứng kĩ năng mới, hiệu ứng âm thanh mới và động tác biến về mới.

SIÊU PHẨM: Katarina

SIÊU PHẨM: Katarina

SIÊU PHẨM: Katarina

SIÊU PHẨM: Katarina

SIÊU PHẨM: Katarina

SIÊU PHẨM: Katarina

SIÊU PHẨM: Katarina

SIÊU PHẨM: Katarina

SIÊU PHẨM: Mắt

SIÊU PHẨM: Mắt (Recon Drone Ward) dự kiến sẽ được bán với giá 640 RP trên các máy chủ do Riot Games quản lí.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: