LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE

Vào chiều ngày 25/09/2014 (theo giờ Thái Bình Dương), Riot Games đã đưa Sion phiên bản mới vào máy chủ thử nghiệm PBE. Riot Games đã chỉnh sửa lại bộ kĩ năng cũng như cập nhật lại hình ảnh cho Sion và các bộ trang phục của Chiến Binh Bất Tử. Dự kiến, Sion phiên bản mới sẽ được ra mắt trong phiên bản 4.18 sau khoảng một tháng nữa.

Bộ kĩ năng mới Sion

LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 1
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 2
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 3
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 4
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 5

Sion phiên bản mới

LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 6
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 7
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 8
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 9
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 10
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 11
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 12
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 13
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 14
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 15
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 16
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 17
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 18
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 19
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 20
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 21
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 22

Sion Công Nghệ phiên bản mới


LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 23
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 24
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 25
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 26

Sion Man Di phiên bản mới


LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 27
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 28
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 29
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 30

Sion Tiều Phu phiên bản mới


LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 31
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 32
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 33
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 34

Sion Chiến Thần phiên bản mới


LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 35
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 36
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 37
LMHT: Cận cảnh Sion phiên bản mới trong PBE 38

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: