LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm

Theo các thông tin mới cập nhật, Viktor phiên bản mới đã được Riot Games đưa vào máy chủ thử nghiệm từ chiều ngày 10/09/2014 (theo giờ Thái Bình Dương). Bên cạnh việc làm lại bộ kĩ năng của Viktor, Riot Games còn “tút lại nhan sắc” cho Viktor Máy Móc và Viktor Mẫu Thử. Dự kiến, các nội dung mới này sẽ được trình làng trong bản cập nhật 4.17 ra mắt sau một tháng nữa.

Bộ kĩ năng mới của Viktor

LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 1
LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 2
LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 3
LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 4
LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 5
LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 6
LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 7
LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 8
LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 9
LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 9
LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 11
LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 12
LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 13

Viktor Máy Móc mới

LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 14
LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 15
LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 16
LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 17

Viktor Mẫu Thử mới

LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 18
LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 19
LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 20
LMHT: Cận cảnh Viktor mới trong máy chủ thử nghiệm 21

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: