LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu

Theo các thông tin mới cập nhật, chiến dịch làm lại hình ảnh của những vị tướng và trang phục ra mắt trước năm 2013 đã chính thức khởi động trong máy chủ thử nghiệm PBE. Vào ngày 12/09/2014 (theo giờ Thái Bình Dương) vừa qua, Riot Games đã cập nhật lại hình ảnh của 12 vị tướng và 35 trang phục. Các bạn lưu ý là trong loạt ảnh so sánh thì phiên bản cũ ở bên trái còn phiên bản mới ở bên phải nhé!

Ahri

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 1
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 2
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 3
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 4
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 5

Ahri Hàn Triều

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 6
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 7
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 8
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 9
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 10

Ahri Bóng Đêm

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 11
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 12
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 13
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 14
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 15

Akali

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 16
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 17
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 18
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 19
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 20

Akali Ong Bắp Cày

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 21
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 22
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 23
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 24
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 25

Akali Huyết Thủ

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 26
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 27
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 28
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 29
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 30

Akali Cầu Thủ

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 31
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 32
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 33
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 34
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 35

Akali Y Tá

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 36
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 37
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 38
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 39
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 40

Akali Huyết Nguyệt

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 41
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 42
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 43
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 44
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 45

Akali Nanh Bạc

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 46
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 47
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 48
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 49
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 50

Ashe

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 51
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 52
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 53
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 54
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 55

Ashe Freljord

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 56
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 57
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 58
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 59
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 60

Ashe Rừng Xanh

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 61
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 62
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 63
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 64
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 65

Ashe Hoang Dã

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 66
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 67
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 68
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 69
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 69

Ashe Nữ Hoàng

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 71
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 72
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 73
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 74
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 75

Ashe Thạch Anh

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 76
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 77
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 78
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 79
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 80

Corki

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 81
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 82
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 83
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 84
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 85

Corki Đĩa Bay

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 86
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 87
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 88
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 89
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 90

Corki Nam Tước Đỏ

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 91
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 92
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 93
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 94
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 95

Corki Cưỡi Urf

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 96
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 97
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 98
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 99
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 100

Fiora

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 101
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 102
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 103
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 104
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 105

Fiora Ngự Lâm Quân

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 106
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 107
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 108
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 109
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 110

Fiora Quạ Đêm

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 111
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 112
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 113
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 114
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 115

Galio

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 116
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 117
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 118
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 119
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 120

Galio Ma Pháp

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 121
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 122
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 123
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 124
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 125

Galio Công Nghệ

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 126
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 127
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 128
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 129
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 130

Galio Biệt Kích

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 131
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 132
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 133
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 134
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 135

Galio Địa Ngục

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 136
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 137
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 138
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 139
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 140

Graves

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 141
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 142
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 143
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 144
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 145

LeBlanc

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 146
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 147
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 148
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 149
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 150

LeBlanc Độc Ác

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 151
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 152
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 153
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 154
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 155

LeBlanc Ảo Thuật

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 156
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 157
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 158
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 159
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 160

LeBlanc Tầm Gửi

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 161
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 162
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 163
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 164
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 165

Leona

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 166
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 167
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 168
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 169
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 170

Leona Chiến Thần

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 171
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 172
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 173
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 174
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 175

Leona Vệ Binh

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 176
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 177
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 178
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 179
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 180

Leona Hội Iron Solari

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 181
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 182
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 183
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 184
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 185

Nautilus

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 186
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 187
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 188
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 189
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 190

Nautilus Vực Thẳm

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 191
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 192
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 193
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 194
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 195

Nautilus Tàu Ngầm

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 196
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 197
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 198
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 199
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 200

Orianna

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 201
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 202
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 203
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 204
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 205

Orianna Gô-tích

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 206
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 207
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 208
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 209
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 210

Orianna Ma Búp Bê

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 211
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 212
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 213
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 214
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 215

Orianna Thép Gai

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 216
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 217
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 218
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 219
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 220

Xerath

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 221
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 222
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 223
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 224
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 225

Xerath Cổ Ngữ

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 226
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 227
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 228
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 229
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 230

Xerath Cỗ Máy Chiến Đấu

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 231
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 232
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 233
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 234
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đã bắt đầu 235

Hình ảnh so sánh phiên bản cũ và mới được tổng hợp từ surrenderat20.net

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: