LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vẫn đang tiếp tục chiến dịch đại cân bằng hình ảnh trên bản đồ Summoner’s Rift mới. Vào các ngày 15/09, 16/09 và 17/09/2014, Riot Games đã tiến hành chỉnh sửa và làm mới hình ảnh của Akali, Akali Ong Bắp Cày, Akali Huyết Thủ, Akali Nanh Bạc, Corki Xe Trượt Băng, Corki Nam Tước Đỏ, Nautilus và Nautilus Vực Thẳm. Chi tiết mời các bạn cùng chiêm ngưỡng loạt ảnh bên dưới nhé!

Akali

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 1
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 2
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 3
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 4
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 5
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 6

Akali Ong Bắp Cày

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 7
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 8
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 9
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 10
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 11
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 12

Akali Huyết Thủ

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 13
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 14
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 15
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 16
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 17
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 18

Akali Nanh Bạc

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 1
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 20
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 21
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 22
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 23
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 24

Corki Xe Trượt Băng

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 25
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 26
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 27
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 28
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 29
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 30

Corki Nam Tước Đỏ

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 31
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 32
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 33
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 34
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 35
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 36

Nautilus

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 37
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 38
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 39
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 40
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 41
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 42

Nautilus Vực Thẳm

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 43
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 44
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 45
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 46
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 47
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng hình ảnh đang tiếp tục 48

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: