LMHT: Combo tuyệt đẹp của Gragas và Yasuo

Nhờ tiền đề là pha sử dụng Thùng Rượu Nổ tuyệt vời của Gragas, Yasuo của đội xanh đã tiễn cả năm thành viên của đội tím lên bảng đếm số một cách không thể hoàn hảo hơn.

GAMELANDVN.COM

LMHT: Combo tuyệt đẹp của Gragas và Yasuo 1

Giang hồ hiểm ác, anh hùng cô độc!


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: