LMHT: Cú Quadra Kill tuyệt đẹp của Rumble

Với sự hỗ trợ không nhiều lắm của Master Yi, Rumble của đội xanh đã tiêu diệt cả bốn thành viên của đội tím ngay cạnh hang Baron.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: