LMHT: Ezreal và một mũi tên trúng ba con nhạn

Ezreal của đội tím đã có một pha sử dụng Cung Ánh Sáng tuyệt vời khi cướp được rồng và tiêu diệt được hai thành viên của đội xanh đang ăn rồng.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: