LMHT: Hai người ăn Baron và quét sạch

Kayle và Lee Sin của đội xanh quyết định ăn Baron, đội tím dẫn cả năm thành viên ra cướp nhưng không thành công mà lại còn bị đội xanh quét sạch nhờ sự trợ giúp của Orianna.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: