LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội

Theo các thông tin mới cập nhật, mẫu mắt phần thưởng cho xếp hạng đội đã được Riot Games đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE trong chiều ngày 10/10/2014 (theo giờ Thái Bình Dương). Có ba mẫu mắt tương ứng với các mốc điểm xếp hạng đội mà người chơi nhận được (75 điểm, 45 điểm và 20 điểm). Ngoài việc cập nhật mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội, Riot Games còn cập nhật hình nền và biểu tượng mới cho Rumble và Shaco.

Mắt Vinh Quang (Victorious) – 75 điểm xếp hạng đội


LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 1
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 2
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 3
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 4
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 5
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 6

Mắt Khải Hoàn (Triumphant) – 45 điểm xếp hạng đội


LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 7
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 8
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 9
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 10
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 11
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 12

Mắt Chinh Phục (Conquering) – 20 điểm xếp hạng đội


LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 13
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 14
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 15
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 16
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 17
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 18

Hình nền và biểu tượng mới của Rumble

LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 19
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 20
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 21
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 22
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 23
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 24
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 25

Hình nền và biểu tượng mới của Shaco

LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 26
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 27
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 28
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 29
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 30
LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 31

Viền tải trận đấu (phần thưởng xếp hạng cá nhân)

LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 32

Viền hồ sơ anh hùng (phần thưởng xếp hạng cá nhân)

LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 33

Bạc

LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 34

Vàng

LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 35

Bạch Kim

LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 36

Kim Cương

LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 37

Cao Thủ

LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 38

Thách Đấu

Biểu tượng anh hùng (phần thưởng xếp hạng cá nhân)

LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 39

Đồng – Bạc – Vàng – Bạch Kim – Kim Cương – Cao Thủ – Thách Đấu Top 200 – Thách Đấu Top 50 – Thách Đấu Top 10

Biểu tượng anh hùng (phần thưởng xếp hạng đội 3v3)

LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 40

Đồng – Bạc – Vàng – Bạch Kim – Kim Cương – Cao Thủ – Thách Đấu Top 200 – Thách Đấu Top 50 – Thách Đấu Top 10

Biểu tượng anh hùng (phần thưởng xếp hạng đội 5v5)

LMHT: Lộ diện mẫu mắt phần thưởng xếp hạng đội 41

Đồng – Bạc – Vàng – Bạch Kim – Kim Cương – Cao Thủ – Thách Đấu Top 200 – Thách Đấu Top 50 – Thách Đấu Top 10

(*) Điểm xếp hạng đội được tính theo số trận thắng khi đấu xếp hạng đội. Thắng trận 3v3 được 1 điểm, thắng trận 5v5 được 3 điểm.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: