Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới

Tại triển lãm PAX East 2014 đang diễn ra tại Boston, các nhân viên của Riot Games đã giới thiệu quy trình làm mới một vị tướng trong Liên Minh Huyền Thoại. Đồng thời, một họa sĩ của Riot Games còn vẽ những ý tưởng đầu tiên về trang phục mới cho Twitch mang tên Exterminator Twitch. Ngoài ra, các nhân viên của Riot Games cũng tiết lộ những ý tưởng đầu tiên về Karthus phiên bản mới mà họ đang thực hiện.

Trang phục mới Exterminator Twitch

Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 1
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 2
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 3
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 4
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 5
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 6
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 7
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 8
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 9
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 10
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 11
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 12
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 13
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 14
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 15
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 16
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 17
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 18
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 19
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 20
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 21
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 22

Karthus phiên bản mới

Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 23
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 24
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 25
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 26
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 27
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 28
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 29

Quy trình làm lại tướng

Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 30
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 31
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 32
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 33
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 34
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 35
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 36
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 37
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 38
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 39
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 40
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 41
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 42
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 43
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 44
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 45
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 46
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 47
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 48
Lộ diện trang phục mới của Twitch và Karthus mới 49

Hình ảnh và video được tổng hợp từ surrenderat20.net

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: