LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện

Theo các thông tin mà GameLandVN mới nhận được, Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE bộ trang phục máy móc dành cho Aatrox và Malphite (Mecha Aatrox và Mecha Malphite). Ngoài hai bộ trang phục này, Riot Games cũng làm trình làng trang phục mắt mới. Dự kiến, các bộ trang phục này sẽ được trình làng trong phiên bản 4.12 của Liên Minh Huyền Thoại.

Mecha Aatrox:

LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 1
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 2
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 3
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 4
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 5
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 6
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 7
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 8
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 9
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 10
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 11
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 12
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 13

Mecha Malphite:

LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 14
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 15
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 16
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 17
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 18
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 19
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 20
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 21
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 22
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 23

Mecha Ward:

LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 24
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 25
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 26
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 27
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 28
LMHT: Mecha Aatrox và Mecha Malphite lộ diện 29

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: