LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa cập nhật hình nền (splash art) và hình ảnh đại diện cho trang phục Order of the Lotus Karma và năm bộ trang phục vinh danh Fnatic (Fnatic Corki, Fnatic Karthus, Fnatic Gragas, Fnatic Janna và Fnatic Jarvan IV). Các bộ trang phục này hiện đã được vào máy chủ thử nghiệm PBE từ chiều ngày 19/09/2014 (theo giờ Thái Bình Dương). Dự kiến, sáu trang phục mới này sẽ được ra mắt cùng với phiên bản 4.17 trong thời gian sắp tới.

LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 1

LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 2

Order of the Lotus Karma

LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 3
LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 4
LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 5
LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 6

Fnatic Corki

LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 7
LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 8
LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 9
LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 10

Fnatic Karthus

LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 11
LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 12
LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 13
LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 14

Fnatic Gragas

LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 15
LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 16
LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 17
LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 18

Fnatic Janna

LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 19
LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 20
LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 21
LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 22

Fnatic Jarvan IV

LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 23
LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 24
LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 25
LMHT: Order of the Lotus Karma có splash art tuyệt đẹp 26

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: