LMHT: Quinn Do Thám có mặt tại máy chủ Việt Nam

Theo các thông tin mà Vietnam Esports mới công bố, trang phục Quinn Do Thám đã có mặt tại máy chủ Việt Nam từ ngày 20/06/2014 vừa qua. Được biết, đây là trang phục thứ hai của Quinn (không tính trang phục mặc định). Bộ trang phục này được bán với giá 199 RP, rẻ hơn so với máy chủ Bắc Mỹ (975 RP).

LMHT: Quinn Do Thám có mặt tại máy chủ Việt Nam 1
LMHT: Quinn Do Thám có mặt tại máy chủ Việt Nam 2
LMHT: Quinn Do Thám có mặt tại máy chủ Việt Nam 3
LMHT: Quinn Do Thám có mặt tại máy chủ Việt Nam 4
LMHT: Quinn Do Thám có mặt tại máy chủ Việt Nam 5
LMHT: Quinn Do Thám có mặt tại máy chủ Việt Nam 6
LMHT: Quinn Do Thám có mặt tại máy chủ Việt Nam 7
LMHT: Quinn Do Thám có mặt tại máy chủ Việt Nam 8
LMHT: Quinn Do Thám có mặt tại máy chủ Việt Nam 9
LMHT: Quinn Do Thám có mặt tại máy chủ Việt Nam 10
LMHT: Quinn Do Thám có mặt tại máy chủ Việt Nam 11
LMHT: Quinn Do Thám có mặt tại máy chủ Việt Nam 12
LMHT: Quinn Do Thám có mặt tại máy chủ Việt Nam 13
LMHT: Quinn Do Thám có mặt tại máy chủ Việt Nam 14
LMHT: Quinn Do Thám có mặt tại máy chủ Việt Nam 15
LMHT: Quinn Do Thám có mặt tại máy chủ Việt Nam 16
LMHT: Quinn Do Thám có mặt tại máy chủ Việt Nam 17

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: