LMHT: Rekkles kiếm Penta Kill với Corki tại Hàn Quốc

Xạ thủ trẻ tuổi của Fnatic có một pha thể hiện rất tuyệt vời với Corki khi luyện tập tại máy chủ Hàn Quốc.

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: