LMHT: Riot cập nhật splash art cho trang phục SKT T1

Theo các thông tin mà GameLandVN mới nhận được, Riot Games đã cập nhật splash art (ảnh đại diện) cho các trang phục Jax SKT T1, Zyra SKT T1, Lee Sin SKT T1, Vayne SKT T1, Zed SKT T1, Syndra Thủy Tộc Atlantis trong máy chủ thử nghiệm PBE. Ngoài ra, Twitch cũng có các hình ảnh đại diện mới cho kĩ năng và trang phục Mặc Định.

Hình ảnh đại diện cho bộ trang phục SKT T1

LMHT: Riot cập nhật splash art cho trang phục SKT T1 1
LMHT: Riot cập nhật splash art cho trang phục SKT T1 2
LMHT: Riot cập nhật splash art cho trang phục SKT T1 3
LMHT: Riot cập nhật splash art cho trang phục SKT T1 4
LMHT: Riot cập nhật splash art cho trang phục SKT T1 5
LMHT: Riot cập nhật splash art cho trang phục SKT T1 6

Hình ảnh đại diện cho trang phục Syndra Thủy Tộc Atlantis

LMHT: Riot cập nhật splash art cho trang phục SKT T1 7
LMHT: Riot cập nhật splash art cho trang phục SKT T1 8

Hình ảnh đại diện mới của Twitch

LMHT: Riot cập nhật splash art cho trang phục SKT T1 9
LMHT: Riot cập nhật splash art cho trang phục SKT T1 10
LMHT: Riot cập nhật splash art cho trang phục SKT T1 11
LMHT: Riot cập nhật splash art cho trang phục SKT T1 12
LMHT: Riot cập nhật splash art cho trang phục SKT T1 13
LMHT: Riot cập nhật splash art cho trang phục SKT T1 14
LMHT: Riot cập nhật splash art cho trang phục SKT T1 15
LMHT: Riot cập nhật splash art cho trang phục SKT T1 16

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: