LMHT: Riot Games cập nhật 11 hình nền mới

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE 11 hình nền mới trong chiều ngày 13/10/2014 (theo giờ Thái Bình Dương). Các vị tướng có hình nền và hình ảnh đại diện mới là Ahri, Blitzcrank, Ezreal, Janna, Kayle, Wukong, Shen, Talon, Tristana, Veigar và Zilean.

Ngoài việc cập nhật lại hình nền và hình ảnh đại diện cho 11 vị tướng kể trên, Riot Games cũng tắt bản đồ thử nghiệm các thay đổi của tiền mùa giải 2015. Theo chia sẻ của Pwyff, có hai nội dung mới cần thử nghiệm là bản đồ Summoner’s Rift mới và phiên bản tiền mùa giải 2015. Tuy nhiên, do nội dung thử nghiệm quá nhiều nên Riot Games quyết định tách riêng hai phần này ra. Cụ thể, một ngày sẽ thử nghiệm các nội dung của Summoner’s Rift mới và một ngày khác sẽ thử nghiệm các thay đổi của phiên bản tiền mùa giải 2015.

Ahri

LMHT: Riot Games cập nhật 11 hình nền mới 1

141014_gamelandvn_pbe31

141014_gamelandvn_pbe32

141014_gamelandvn_pbe33

141014_gamelandvn_pbe34

141014_gamelandvn_pbe35

141014_gamelandvn_pbe36

Blitzcrank

LMHT: Riot Games cập nhật 11 hình nền mới 2

141014_gamelandvn_pbe41

141014_gamelandvn_pbe42

141014_gamelandvn_pbe43

141014_gamelandvn_pbe44

141014_gamelandvn_pbe45

141014_gamelandvn_pbe46

Ezreal

LMHT: Riot Games cập nhật 11 hình nền mới 3

141014_gamelandvn_pbe51

141014_gamelandvn_pbe52

141014_gamelandvn_pbe53

141014_gamelandvn_pbe54

141014_gamelandvn_pbe55

141014_gamelandvn_pbe56

Janna

LMHT: Riot Games cập nhật 11 hình nền mới 4

141014_gamelandvn_pbe71

141014_gamelandvn_pbe72

141014_gamelandvn_pbe73

141014_gamelandvn_pbe74

141014_gamelandvn_pbe75

141014_gamelandvn_pbe76

Kayle

LMHT: Riot Games cập nhật 11 hình nền mới 5

141014_gamelandvn_pbe81

141014_gamelandvn_pbe82

141014_gamelandvn_pbe83

141014_gamelandvn_pbe84

141014_gamelandvn_pbe85

141014_gamelandvn_pbe86

Wukong

LMHT: Riot Games cập nhật 11 hình nền mới 6

141014_gamelandvn_pbe91

141014_gamelandvn_pbe92

141014_gamelandvn_pbe93

141014_gamelandvn_pbe94

141014_gamelandvn_pbe95

141014_gamelandvn_pbe96

Shen

LMHT: Riot Games cập nhật 11 hình nền mới 7

141014_gamelandvn_pbe101

141014_gamelandvn_pbe102

141014_gamelandvn_pbe103

141014_gamelandvn_pbe104

141014_gamelandvn_pbe105

141014_gamelandvn_pbe106

Talon

LMHT: Riot Games cập nhật 11 hình nền mới 8

141014_gamelandvn_pbe111

141014_gamelandvn_pbe112

141014_gamelandvn_pbe113

141014_gamelandvn_pbe114

141014_gamelandvn_pbe115

141014_gamelandvn_pbe116

Tristana

LMHT: Riot Games cập nhật 11 hình nền mới 9

141014_gamelandvn_pbe121

141014_gamelandvn_pbe122

141014_gamelandvn_pbe123

141014_gamelandvn_pbe124

141014_gamelandvn_pbe125

141014_gamelandvn_pbe126

Veigar

LMHT: Riot Games cập nhật 11 hình nền mới 10

141014_gamelandvn_pbe131

141014_gamelandvn_pbe132

141014_gamelandvn_pbe133

141014_gamelandvn_pbe134

141014_gamelandvn_pbe135

141014_gamelandvn_pbe136

Zilean

LMHT: Riot Games cập nhật 11 hình nền mới 11

141014_gamelandvn_pbe141

141014_gamelandvn_pbe142

141014_gamelandvn_pbe143

141014_gamelandvn_pbe144

141014_gamelandvn_pbe145

141014_gamelandvn_pbe146

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: