LMHT: Riot Games cập nhật splash art Pentakill

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE các hình ảnh đại diện (splash art) mới cho năm bộ trang phục Pentakill. Dự kiến, các thay đổi này sẽ có mặt trong các máy chủ chính thức từ phiên bản 4.9.

LMHT: Riot Games cập nhật splash art Pentakill 1
LMHT: Riot Games cập nhật splash art Pentakill 2
LMHT: Riot Games cập nhật splash art Pentakill 3
LMHT: Riot Games cập nhật splash art Pentakill 4
LMHT: Riot Games cập nhật splash art Pentakill 5
LMHT: Riot Games cập nhật splash art Pentakill 6

Ngoài việc cập nhật hình ảnh đại diện cho trang phục Pentakill, Riot Games cũng tiến hành điều chỉnh lại kĩ năng Nếm Mũi Sợ Hãi và Móng Vuốt Tiến Hóa của Kha’Zix.

LMHT: Riot Games cập nhật splash art Pentakill 7

Cụ thể, khi mục tiêu bị tách rời, sát thương từ Nếm Mùi Sợ Hãi tăng lên 30% so với 20% trong bản thử nghiệm lần trước (sát thương trong phiên bản 4.8 là 45%).

Móng Vuốt Tiến Hóa sẽ gây ra 71.5/104/136.5/169/201.5 [giá trị sát thương cơ bản x 1.3 ] + (cấp x 10) + (260% sát thương vật lý cộng thêm) sát thương thay vì 66/96/126/156/186 [sát thương cơ bản x1.2] + [cấp x10] + (244% sát thương vật lý) sát thương trong bản thử nghiệm lần trước.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: