LMHT: Riot Games hé lộ trang phục mới của Yasuo

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE bộ trang phục thứ hai của Yasuo vào chiều ngày 12/08/2014 (theo giờ chuẩn Thái Bình Dương). Bộ trang phục này chưa có tên nhưng mang đậm chất công nghệ và được định giá là 1.350 RP (tính theo giá bán tại máy chủ Bắc Mỹ). Được biết, đây là bản cập nhật đầu tiên của phiên bản 4.15 trong máy chủ thử nghiệm PBE.

LMHT: Riot Games hé lộ trang phục mới của Yasuo 1
LMHT: Riot Games hé lộ trang phục mới của Yasuo 2
LMHT: Riot Games hé lộ trang phục mới của Yasuo 3
LMHT: Riot Games hé lộ trang phục mới của Yasuo 4
LMHT: Riot Games hé lộ trang phục mới của Yasuo 5
LMHT: Riot Games hé lộ trang phục mới của Yasuo 6
LMHT: Riot Games hé lộ trang phục mới của Yasuo 7
LMHT: Riot Games hé lộ trang phục mới của Yasuo 8
LMHT: Riot Games hé lộ trang phục mới của Yasuo 9
LMHT: Riot Games hé lộ trang phục mới của Yasuo 10
LMHT: Riot Games hé lộ trang phục mới của Yasuo 11
LMHT: Riot Games hé lộ trang phục mới của Yasuo 12
LMHT: Riot Games hé lộ trang phục mới của Yasuo 13
LMHT: Riot Games hé lộ trang phục mới của Yasuo 14
LMHT: Riot Games hé lộ trang phục mới của Yasuo 15

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: