LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE một bản cập nhật mới trong tối ngày 29/08/2014 (theo giờ Thái Bình Dương). Trong bản cập nhật, này Riot Games tiến hành điều chỉnh hình ảnh của trang phục Cassiopeia Quý Tỵ và hiệu ứng hình ảnh của kĩ năng Vụ Nổ Độc Hại (Q). Bên cạnh đó, Riot Games bổ sung hình ảnh đại diện mới cho Orianna, chỉnh sửa hình ảnh đại diện của Vayne và chỉnh sửa một số thông số kĩ năng của Cassiopeia và Azir.

Cập nhật lại trang phục Cassiopeia Quý Tỵ:

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 1
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 2
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 3
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 4
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 5

Cập nhật lại hiệu ứng hình ảnh của Vụ Nổ Độc Hại:

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 6
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 7

Bổ sung hình ảnh đại diện mới cho Orianna:

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 8
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 9
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 10

Chỉnh sửa hình ảnh đại diện của Vayne:

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 11

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 12
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 13
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 14
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 15

Hé lộ các mẫu mắt mới liên quan đến sa mạc Shurima:

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 16
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 17
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 18

Chỉnh sửa kĩ năng của Cassiopeia:

Thời gian hồi chiêu của Chướng Khí (W) giảm xuống 14/13/12/11/10 giây từ 15 giây ở mọi cấp độ.

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 19

Thời gian làm chậm của Chướng Khí (W) tăng lên 25/30/35/40/45% từ 15/22,5/30/37,5/45%.

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 20

Chỉnh sửa kĩ năng của Azir:

Tốc độ di chuyển cơ bản tăng lên 335 từ 330.

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 21

Nội tại Ý Chỉ Hoàng Đế mang lại cho Azir 1,5% tốc độ đánh ứng với mỗi 1% giảm thời gian hồi chiêu mà hắn có được (giảm xuống từ 2% tốc độ đánh trong lần ra mắt đầu tiên).

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 22

Thời gian làm chậm của Cát Càn Quét (Q) tăng lên 25% từ 20%.

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 23

Nếu hai lính cát tạo ra từ Trỗi Dậy (W) cùng tấn công 1 mục tiêu thì sát thương của tên lính tấn công sau chỉ bằng 25% của tên lính tấn công trước.

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 24

Lính cát tạo ra từ Trỗi Dậy (W) sẽ gây ra X (+0,7*sát thương phép thuật) sát thương phép thuật lên trụ đối phương.

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 25

Sát thương phép thuật cộng thêm của Phân Chia Thiên Hạ (R) tăng lên 60% từ 50%.

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 26

Chỉnh sửa kĩ năng của Nocturne:

Nếu Nocturne không kích hoạt lại Hoang Tưởng (R) để bay đến mục tiêu thì thời gian hồi chiêu của chiêu cuối giảm xuống còn 108/84/60 giây.

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh Cassiopeia Quý Tỵ 27

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: