LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa đưa Cassiopeia phiên bản mới vào máy chủ thử nghiệm PBE trong ngày 27/08/2014 (theo giờ Thái Bình Dương). Bên cạnh việc làm lại bộ kĩ năng, Riot Games còn tút lại nhan sắc cho Cassiopeia và các bộ trang phục Cassiopeia Nổi Loạn, Cassiopeia Tiên Cá và Cassiopeia Cao Quý.

Bộ kĩ năng mới

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 1
Nội tại mới

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 2
Vụ Nổ Độc Hại (Q)

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 3
Chướng Khí (W)

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 4
Nanh Độc (E)

LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 5Hóa Đá (R)

Cassiopeia mới


LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 6
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 7
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 8
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 9

Cassiopeia Nổi Loạn


LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 10
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 11
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 12
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 13

Cassiopeia Tiên Cá


LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 14
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 15
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 16
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 17

Cassiopeia Cao Quý


LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 18
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 19
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 20
LMHT: Riot Games làm lại hình ảnh của Cassiopeia 21

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: