LMHT: Riot Games thử nghiệm chế độ Hexakill

Ngày 24/01/2014 vừa qua, Riot Games đã cập nhật thêm một chế độ chơi mới trong máy chủ thử nghiệm PBE mang tên Hexakill. Đây là chế độ 6vs6, sử dụng hình thức chọn ẩn và thi đấu trên bản đồ Summoner’s Rift quen thuộc. Khi tham gia chế độ chơi mới này, nếu một người chơi nào đó có thể tiêu diệt 6 người của đối phương trong một khoảng thời gian nhất định thì sẽ đạt được danh hiệu Hexakill.

140125_gamelandvn_lmht01

140125_gamelandvn_lmht02

140125_gamelandvn_lmht03

140125_gamelandvn_lmht04

140125_gamelandvn_lmht05

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: