LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 – 6/12/2014

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa tiến hành điều chỉnh một số nội dung trong máy chủ thử nghiệm PBE vào các ngày 04/12, 05/12 và 06/12/2014 (theo giờ Thái Bình Dương). Nội dung chủ yếu của các bản cập nhật lần này là hoàn chỉnh các bộ trang phục mới sắp ra mắt trong phiên bản 4.21 cũng như điều chỉnh cân bằng tướng và trang bị. Đây là những thay đổi cuối cùng để hoàn thiện phiên bản 4.21 sẽ được trình làng trong vài ngày tới.

Màn hình đăng nhập Rek’Sai

Cập nhật hình nền cho Thresh Huyết Nguyệt (Blood Moon Thresh)

LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 1
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 2
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 3
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 4
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 5
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 6

Cập nhật hình nền cho Elise Huyết Nguyệt (Blood Moon Elise)

LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 7
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 8
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 9
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 10
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 11
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 12
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 13

Cập nhật hình nền cho Malzahar Ngày Tuyết Rơi (Snow Day Malzahar)

LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 14
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 15
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 16
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 17
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 18
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 19

Cập nhật hình nền cho Sejuani Cưỡi Poro (Poro Rider Sejuani)

LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 20
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 21
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 22
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 23
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 24
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 25

Cập nhật hình nền cho Rek’Sai Bất Diệt (Eternum Rek'Sai)

LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 26
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 27
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 28
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 29
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 30
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 31

Điều chỉnh hình ảnh của Elise Huyết Nguyệt (Blood Moon Elise)

LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 32
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 33
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 34
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 35
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 36
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 37
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 38
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 39
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 40
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 41
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 42
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 43
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 44
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 45
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 46
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 47

Điều chỉnh hình ảnh của Thresh Huyết Nguyệt (Blood Moon Thresh)

LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 48
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 49
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 50
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 51
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 52
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 53
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 54
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 55
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 56
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 57
LMHT: Thay đổi trong PBE từ 4/12 - 6/12/2014 58

Cân bằng tướng và trang bị

Rek’Sai: Thời gian làm hiện hình của Săn Mồi (Q) tăng từ 2,5 giây lên 2 giây.

Phù phép Đồ Tể: Sát thương trên mỗi đòn đánh giảm xuống 25 sát thương từ 40 sát thương.

Phù phép Chiến Binh: Hủy bỏ các thay đổi đã chỉnh sửa trước đó.

Zz’Rot Portal: Tạm thời đưa ra khỏi máy chủ thử nghiệm PBE vì vật phẩm này sẽ không xuất hiện trong phiên bản 4.21 sắp ra mắt.

Phép bổ trợ Trừng Phạt: Hủy bỏ các thay đổi liên quan đến việc cộng dồn 2 điểm.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: