LMHT: Xem MadLife chơi Lulu hỗ trợ

“Thánh kéo” MadLife chứng minh anh là người chơi Lulu rất có nghề với KDA là 7/0/21.

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: