LMHT: Xem MadLife chơi Lulu hỗ trợ

“Thánh kéo” MadLife chứng minh anh là người chơi Lulu rất có nghề với KDA là 7/0/21.

GAMELANDVN.COM

  LMHT: Tổng hợp các thay đổi của phiên bản 4.14

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: