LMHT: Xin hãy để Faker về nhà!

Faker đang sử dụng Biến Về nhưng Riven chạy ra ngăn cản và kết quả là Riven được về nhà bằng đường hàng không.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: