Truyện tranh LMHT: Lux (Kỳ 3)

Nếu cứu Sylas đồng nghĩa với việc tự làm lộ bản thân, liệu Lux có dám mạo hiểm tương lai của chính mình cho một tên tội phạm như vậy không?

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 1

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 2

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 3

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 4

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 5

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 6

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 7

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 8

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 9

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 10

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 11

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 12

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 13

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 14

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 15

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 16

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 17

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 18

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 19

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 20

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 21

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Lux Kỳ 3 - Trang 22

[one_half]Truyện tranh LMHT: Lux (Kỳ 3) 1[/one_half][one_half_last]Truyện tranh LMHT: Lux (Kỳ 3) 2[/one_half_last]

[one_half]<Truyện tranh LMHT: Lux (Kỳ 3) 3[/one_half][one_half_last]Truyện tranh LMHT: Lux (Kỳ 3) 4[/one_half_last]

Truyện tranh LMHT: Lux (Kỳ 3) 5