Lynn chuẩn bị xuất hiện trong Mabinogi Heroes

Theo các thông tin mà Nexon mới công bố, trò chơi hành động trực tuyến Mabinogi Heroes chuẩn bị đón nhận một nhân vật mới mang tên Lynn. Lynn dự kiến sẽ được cập nhật cho các máy chủ tại Hàn Quốc vào tháng 01/2014 tới đây. Theo các thông tin được Nexon công bố thì Lynn là nhân vật mang đặc trưng của người châu Á và sử dụng vũ khí là đại đao.

131225_gamelandvn_lynnmabinogiheroes01

131225_gamelandvn_lynnmabinogiheroes02

131225_gamelandvn_lynnmabinogiheroes03

131225_gamelandvn_lynnmabinogiheroes04

131225_gamelandvn_lynnmabinogiheroes05

131225_gamelandvn_lynnmabinogiheroes06

131225_gamelandvn_lynnmabinogiheroes07

131225_gamelandvn_lynnmabinogiheroes08

131225_gamelandvn_lynnmabinogiheroes09

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: