Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng

Mặc dù Nexon chưa công bố các thông tin liên quan đến nhân vật thứ 9 mang tên Arisha của MMOARPG Mabinogi Heroes nhưng nhiều “ảnh nóng” của hot girl này đã bị công khai lên mạng. Cụ thể, blogger Holden đã công bố loạt hình ảnh khai thác được bộ cài đặt phiên bản thử nghiệm của Mabinogi Heroes. Theo các thông tin mà Holden công bố, Arisha sử dụng hai loại vũ khí là long blade và castlet.

Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 1
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 2
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 3
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 4
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 5
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 6
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 7
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 8
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 9
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 10
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 11
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 12
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 13
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 14
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 15
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 16
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 17
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 18
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 19
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 20
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 21
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 22
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 23
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 24
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 25
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 26
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 27
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 28
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 29
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 30
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 31
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 32
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 33
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 34
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 35
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 36
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 37
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 38
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 39
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 40
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 41
Mabinogi Heroes: Hot girl Arisha lộ ảnh nóng 42

Tổng hợp từ holdenvindictus.blogspot.kr

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: