PBE 25/03/2016: Màn hình đăng nhập Mecha Zero Sion lộ diện

Vào chiều ngày 25/03/2016 (theo giờ Thái Bình Dương, tức sáng ngày 26/03/2016 theo giờ Việt Nam), Riot Games đã đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE một bản cập nhật mới. Nội dung chính của bản cập nhật này là cập nhật màn hình đăng nhập Mecha Zero Sion, cập nhật ảnh nền mới cho các tướng và trang phục có ảnh nền quá cũ cũng như tiếp tục thử nghiệm cân bằng cho phiên bản 6.7. Chi tiết mời các bạn cùng theo dõi ở bên dưới nhé!

Màn hình đăng nhập Mecha Zero Sion

Khác với trước đây, màn hình đăng nhập Mecha Zero Sion sử dụng hình nền khác với hình nền của trang phục này. Cụ thể hơn, màn hình đăng nhập Mecha Zero Sion tái hiện lại cuộc chiến giữa Mecha Zero Sion và Mecha Malphite (Malphite Máy Móc).

Màn hình đăng nhập Mecha Zero Sion

Ảnh nền mới

Rất nhiều ảnh nền của các tướng và trang phục cũ sẽ được cập nhật bằng một số chỉnh sửa nhỏ hoặc thay thế bằng phiên bản mới để thống nhất ảnh nền của Liên Minh Huyền Thoại. Dự kiến, ảnh nền mới sẽ được cập nhật trên toàn cầu trong hai phiên bản 6.7 và 6.8.

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 08
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 09

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 10
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 11

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 12
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 13

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 14
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 15

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 16
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 17

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 18
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 19

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 20
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 21

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 22
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 23

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 24
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 25

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 26
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 27

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 28
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 29

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 30
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 31

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 32
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 33

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 34
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 35

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 36
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 37

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 38
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 39

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 40
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 41

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 42
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 43

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 45
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 46

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 47
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 48

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 49
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 50

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 51
Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 52

Hình nền Liên Minh Huyền Thoại mới - Ảnh 53

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: