Minh Giáo sắp có mặt trong Cửu Âm Chân Kinh

Theo các thông tin mà Snail Games mới công bố, trong bản cập nhật ra mắt vào ngày 18/08/2017 tới đây, Cửu Âm Chân Kinh sẽ có sự xuất hiện của môn phái mới: Minh Giáo. Minh Giáo có sở trường bắn cung và là môn phái bắn cung đầu tiên trong Cửu Âm Chân Kinh.

Tổng quan

Vào cuối thời nhà Nguyên, Minh Giáo Giáo Chủ Nhậm Ngã Hành là thủ lĩnh của nghĩa sĩ phản kháng lại triều đình nhà Nguyên bạo tàn và thối nát cùng với Thái tổ Chu Nguyên Chương bình định thiên hạ thành lập Minh triều. Về sau, vì bất đồng với Chu Nguyên Chương nên đã rời đi xa vạn dặm đến biên giới phía Tây Bắc, thành lập Minh Giáo chính tông.

Minh Giáo Cửu Âm Chân Kinh - Hình ảnh 9

Sau khi lên ngôi, Thái tổ tàn sát công thần khai quốc, trong triều ai nấy đều sợ hãi, vô số tội thần đều lảng tránh, tha hương và nhờ sự chứa chấp của Minh Giáo. Việc này khiến Chu Nguyên Chương hoài nghi và kiêng kỵ, âm thầm thành lập tổ chức đặc biệt khơi mào cho cuộc chiến trừ khử, từ đó Minh Giáo cùng triều đình luôn có hiềm khích.

  • Trung Lập
  • Định vị: Tầm xa
  • Vũ khí: Cung Tiễn, Loan Đao, Chủy Thủ
  • Võ học: Loan Cung Mãn Nguyệt, Tiễn Vô Hư Phát
  • Trấn Phái: Thần Tiễn Cửu Sách

Hình ảnh

Minh Giáo Cửu Âm Chân Kinh - Hình ảnh 1

Minh Giáo Cửu Âm Chân Kinh - Hình ảnh 2

Minh Giáo Cửu Âm Chân Kinh - Hình ảnh 3

Minh Giáo Cửu Âm Chân Kinh - Hình ảnh 4

Minh Giáo Cửu Âm Chân Kinh - Hình ảnh 5

Minh Giáo Cửu Âm Chân Kinh - Hình ảnh 6

Minh Giáo Cửu Âm Chân Kinh - Hình ảnh 7

Minh Giáo Cửu Âm Chân Kinh - Hình ảnh 8

Minh Giáo Cửu Âm Chân Kinh - Hình ảnh 10

Minh Giáo Cửu Âm Chân Kinh - Hình ảnh 11

Minh Giáo Cửu Âm Chân Kinh - Hình ảnh 12

Minh Giáo Cửu Âm Chân Kinh - Hình ảnh 13

Minh Giáo Cửu Âm Chân Kinh - Hình ảnh 14

Minh Giáo Cửu Âm Chân Kinh - Hình ảnh 15

Minh Giáo Cửu Âm Chân Kinh - Hình ảnh 16

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: