PBE 9/6: Thêm năm gói đa sắc mới

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm năm gói đa sắc mới trong chiều ngày 09/06/2015 (theo giờ Thái Bình Dương – tức sáng ngày 10/06/2015 theo giờ Việt Nam). Cụ thể, các tướng có gói đa sắc mới là Caitlyn, Darius, Morgana, Zac và Tristana Hỏa Tiễn.

Gói đa sắc của Caitlyn, Darius và Tristana hiện đã hoàn thiện và có đủ ba màu. Riêng gói đa sắc dành cho Morgana và Zac vẫn chưa hoàn thiện. Gói đa sắc của Morgana hiện mới chỉ có một màu còn gói đa sắc của Zac hiện mới chỉ có hai màu. Các gói đa sắc này sẽ được Riot Games hoàn thiện trong vài ngày tới. Dự kiến, năm gói đa sắc mới này sẽ được Riot Games đưa vào các máy chủ chính thức trong phiên bản 5.12 vào cuối tháng này.

Caitlyn Rebel

goi da sac

goi da sac

goi da sac

goi da sac

goi da sac

gói đa sắc

gói đa sắc

gói đa sắc

gói đa sắc

gói đa sắc

gói đa sắc

gói đa sắc

Darius Forge

150610_gamelandvn_newchroma13

150610_gamelandvn_newchroma14

150610_gamelandvn_newchroma15

150610_gamelandvn_newchroma16

150610_gamelandvn_newchroma17

150610_gamelandvn_newchroma18

150610_gamelandvn_newchroma20

150610_gamelandvn_newchroma21

150610_gamelandvn_newchroma22

150610_gamelandvn_newchroma23

150610_gamelandvn_newchroma24

Morgana Haunt

150610_gamelandvn_newchroma25

150610_gamelandvn_newchroma26

150610_gamelandvn_newchroma27

150610_gamelandvn_newchroma28

Rocket Girl Tristana Punk

150610_gamelandvn_newchroma29

150610_gamelandvn_newchroma31

150610_gamelandvn_newchroma32

150610_gamelandvn_newchroma33

150610_gamelandvn_newchroma34

150610_gamelandvn_newchroma35

150610_gamelandvn_newchroma36

150610_gamelandvn_newchroma38

150610_gamelandvn_newchroma39

150610_gamelandvn_newchroma40

Zac Sweet

150610_gamelandvn_newchroma41

150610_gamelandvn_newchroma42

150610_gamelandvn_newchroma43

150610_gamelandvn_newchroma44

150610_gamelandvn_newchroma45

150610_gamelandvn_newchroma46

150610_gamelandvn_newchroma47

150610_gamelandvn_newchroma48

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: