Nhảy múa không ngừng với chiêu cuối của Azir

Đây là lỗi game xảy ra với chiêu cuối của Azir và đã được Riot Games khắc phục.

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: