LMHT: Nhóm trang phục Cá Tháng Tư 2017 lộ diện

Bên cạnh việc làm lại Galio và các trang phục của Vệ Thần Khổng Lồ, phiên bản 7.6 của Liên Minh Huyền Thoại đang thử nghiệm trong máy chủ PBE còn có sự xuất hiện của nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới. Năm nay, những người yêu thích Liên Minh Huyền Thoại sẽ được đón ngày Cá Tháng Tư với bốn trang phục, gồm: Moo Cow Alistar, Pug’Maw, Super Kennen và Renektoy.

Bên cạnh bốn trang phục mới, Riot Games còn đang thử nghiệm bốn gói đa sắc mới, gồm: Moo Cow Alistar, Meo-kai, Gnar Khủng Long Con và Amumu Tiệc Bất Ngờ. Nếu không có gì thay đổi thì nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới cùng bốn gói đa sắc mới sẽ được trình làng cùng với phiên bản 7.6 vào cuối tháng này.

Moo Cow Alistar

Moo Cow Alistar - Ảnh 1

Moo Cow Alistar - Ảnh 2

Moo Cow Alistar - Ảnh 3

Moo Cow Alistar - Ảnh 4

Pug’Maw

Pug'Maw - Ảnh 1

Pug'Maw - Ảnh 2

Pug'Maw - Ảnh 3

Pug'Maw - Ảnh 4

Super Kennen

Super Kennen - Ảnh 1

Super Kennen - Ảnh 2

Super Kennen - Ảnh 3

Super Kennen - Ảnh 4

Renektoy

Renektoy - Ảnh 1

Renektoy - Ảnh 2

Renektoy - Ảnh 3

Renektoy - Ảnh 4

Meo-kai

Gnar Khủng Long Con

Amumu Tiệc Bất Ngờ

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: