PBE 27/5: Thử nghiệm nhóm trang phục Tiền Sử

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE ba trang phục mới thuộc nhóm trang phục Tiền Sử trong ngày 27/05/2015 (theo giờ Thái Bình Dương). Cụ thể, các trang phục mới lần lượt là Prehistoric Anivia (Anivia Thời Tiền Sử), Prehistoric Cho’Gath (Cho’Gath Thời Tiền Sử) và Prehistoric Renekton (Renekton Thời Tiền Sử). Cả ba trang phục này đều được định giá là 750 RP trên các máy chủ do Riot Games quản lí (khoảng 199 RP trên máy chủ Việt Nam).

Hầu hết các hiệu ứng kĩ năng của ba trang phục mới đều được giữ nguyên từ trang phục mặc định, ngoại trừ dạng trứng của Anivia và các kĩ năng Rạn Nứt (Q), Phóng Gai (E) của Cho’Gath.

Prehistoric Anivia (Anivia Thời Tiền Sử)

trang phuc tien su

trang phuc tien su

150528_gamelandvn_pbe07

150528_gamelandvn_pbe08

150528_gamelandvn_pbe13

Prehistoric Cho’Gath (Cho’Gath Thời Tiền Sử)

trang phuc tien su

trang phuc tien su

150528_gamelandvn_pbe03

150528_gamelandvn_pbe04

150528_gamelandvn_pbe15

150528_gamelandvn_pbe14

Prehistoric Renekton (Renekton Thời Tiền Sử)

trang phuc tien su

trang phuc tien su

150528_gamelandvn_pbe11

150528_gamelandvn_pbe12

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: