Những pha xử lý đẹp của xPeke trên stream (phần 3)

Những pha xử lý đẹp của “vua backdoor” khi stream trên Azubu với Fizz, Katarina và Zed.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: