Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory

Knights of Cygnus là bản cập nhật mới của MapleStory mới được Nexon trình làng cách đây không lâu. Trong bản cập nhật này, Knights of Cygnus là lớp nhân vật mới gia nhập “xứ sở nấm lùn” MapleStory. Theo giới thiệu, Knights of Cygnus là một nhóm các hiệp sĩ được thành lập để bảo vệ cho thế giới Maple chống lại các thế lực đen tối. Knights of Cygnus có trụ sở chính đặt tại Ereve dưới sự lãnh đạo của Empress Cygnus và Nineheart.

Các bạn có muốn biết, người lãnh đạo của Knights of Cygnus trông như thế nào không? Hãy cùng GameLandVN chiêm ngưỡng nữ hoàng Empress Cygnus qua sự thể hiện của coser Miyuko nhé.

Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 1
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 2
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 3
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 4
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 5
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 6
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 7
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 8
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 9
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 10

Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 11
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 12
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 13
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 14
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 15
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 16
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 17
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 18
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 19

Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 20
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 21
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 22
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 23
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 24
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 25
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 26
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 27
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 28
Nữ hoàng Empress Cygnus quyến rũ của MapleStory 29

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: