PBE 10/4: Thử nghiệm phép bổ trợ mới trên Vực Gió Hú

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa phép bổ trợ mới cho bản đồ Vực Gió Hú trong ngày 10/04/2015 (theo giờ Thái Bình Dương). Ngoài phép bổ trợ mới dành cho bản đồ Vực Gió Hú, Riot Games còn hé lộ về ba gói đa sắc mới dành cho Blitzcrank, Garen và Leona Tiệc Bể Bơi. Cuối cùng, Riot Games còn thử nghiệm các điều chỉnh cân bằng tướng với Kha’Zix, Nunu, Ryze và Sion.

Phép bổ trợ mới Mark/Dash

Ném một quả cầu tuyết, gây (20+10 theo cấp độ) sát thương chuẩn lên kẻ địch đầu tiên trúng phải. Nếu quả cầu tuyết trúng kẻ địch, phép bổ trợ này có thể sử dụng tiếp trong 3 giây kế tiếp để lướt tới kẻ địch bị đánh dấu. Sử dụng Dash tới kẻ địch sẽ làm giảm thời gian của Mark đi 25%.

150411_gamelandvn_pbe06

150411_gamelandvn_pbe07

Gói đa sắc mới

Riot Games đã hé lộ về ba gói đa sắc mới dành cho Blitzcrank, Garen và Leona Tiệc Bể Bơi. Cả ba gói trang phục này đều chưa có mặt trong cửa hàng.

150411_gamelandvn_pbe10

150411_gamelandvn_pbe11

150411_gamelandvn_pbe12

Cân bằng tướng

Bản cập nhật lần này có một số điều chỉnh liên quan đến Kha’Zix, Nunu, Ryze và Sion.

Kha’Zix

Lượng máu hồi lại từ Gai Hư Không (W) tăng lên 60/85/110/135/165 từ 40/70/100/130/160.

150411_gamelandvn_pbe01

Nunu

Máu theo cấp giảm xuống 90 từ 96.

150411_gamelandvn_pbe09

Ryze

Máu cơ bản trở lại 558 từ 506.

150411_gamelandvn_pbe02

Máu theo cấp trở lại 86 từ 75.

150411_gamelandvn_pbe08

Sát thương của Quá Tải (Q) tăng lên 65/90/115/140/165 từ 55/80/105/130/155.

150411_gamelandvn_pbe03

Các mục tiêu phụ của Dòng Chảy Ma Pháp (E) tăng lên 6 từ 4.

150411_gamelandvn_pbe04

Sion

Lượng máu cộng thêm từ khiên của Lò Luyện Hồn (W) giảm xuống 6/7/8/9/10% từ 10% ở mọi cấp độ.

150411_gamelandvn_pbe05

Thời gian tái kích hoạt Lò Luyện Hồn (W) tăng lên 3 giây từ 2 giây.

150411_gamelandvn_pbe13

Tổng hợp từ surrenderat20.net

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: