PBE 11/3: Cân bằng hình ảnh và cân bằng tướng

Trong bản cập nhật mới đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE trong ngày 11/03/2015 (theo giờ Thái Bình Dương), bên cạnh các trang phục mới thì Riot Games còn tiến hành cân bằng hình ảnh và cân bằng tướng nữa.

Cụ thể, có 5 vị tướng có trên trong đợt cân bằng hình ảnh thứ 10 của Liên Minh Huyền Thoại là Kayle, Lee Sin, Pantheon, Rumble và Ryze. Tất nhiên là các trang phục quá cũ của các vị tướng này cũng được tinh chỉnh lại cho phù hợp với Summoner’s Rift mới.

Về cân bằng tướng, Darius, LeBlanc, Nocturne và Zilean là 4 vị tướng đầu tiên bị chỉnh sửa kĩ năng trong phiên bản 5.6.

Cân bằng hình ảnh Kayle

150312_gamelandvn_lolpbe01

150312_gamelandvn_lolpbe02

150312_gamelandvn_lolpbe03

150312_gamelandvn_lolpbe04

Cân bằng hình ảnh Kayle Bạc

150312_gamelandvn_lolpbe05

150312_gamelandvn_lolpbe06

150312_gamelandvn_lolpbe07

150312_gamelandvn_lolpbe08

Cân bằng hình ảnh Kayle Lục Bảo

150312_gamelandvn_lolpbe09

150312_gamelandvn_lolpbe10

150312_gamelandvn_lolpbe11

150312_gamelandvn_lolpbe12

Cân bằng hình ảnh Kayle Lộ Diện

150312_gamelandvn_lolpbe13

150312_gamelandvn_lolpbe14

150312_gamelandvn_lolpbe15

150312_gamelandvn_lolpbe16

Cân bằng hình ảnh Kayle Chiến Thần

150312_gamelandvn_lolpbe17

150312_gamelandvn_lolpbe18

150312_gamelandvn_lolpbe19

150312_gamelandvn_lolpbe20

Cân bằng hình ảnh Kayle Phán Quyết

150312_gamelandvn_lolpbe21

150312_gamelandvn_lolpbe22

150312_gamelandvn_lolpbe23

150312_gamelandvn_lolpbe24

Cân bằng hình ảnh Lee Sin

150312_gamelandvn_lolpbe25

150312_gamelandvn_lolpbe26

150312_gamelandvn_lolpbe27

150312_gamelandvn_lolpbe28

Cân bằng hình ảnh Lee Sin Cổ Điển

150312_gamelandvn_lolpbe29

150312_gamelandvn_lolpbe30

150312_gamelandvn_lolpbe31

150312_gamelandvn_lolpbe32

Cân bằng hình ảnh Lee Sin Thầy Dòng

150312_gamelandvn_lolpbe33

150312_gamelandvn_lolpbe34

150312_gamelandvn_lolpbe35

150312_gamelandvn_lolpbe37

Cân bằng hình ảnh Lee Tiểu Long

150312_gamelandvn_lolpbe39

150312_gamelandvn_lolpbe40

150312_gamelandvn_lolpbe41

150312_gamelandvn_lolpbe42

Cân bằng hình ảnh Lee Sin Quyền Thái

150312_gamelandvn_lolpbe43

150312_gamelandvn_lolpbe44

150312_gamelandvn_lolpbe45

150312_gamelandvn_lolpbe46

Cân bằng hình ảnh Pantheon

150312_gamelandvn_lolpbe47

150312_gamelandvn_lolpbe48

150312_gamelandvn_lolpbe49

150312_gamelandvn_lolpbe50

Cân bằng hình ảnh Pantheon Tàn Nhẫn

150312_gamelandvn_lolpbe51

150312_gamelandvn_lolpbe52

150312_gamelandvn_lolpbe53

150312_gamelandvn_lolpbe54

Cân bằng hình ảnh Pantheon Perseus

150312_gamelandvn_lolpbe55

150312_gamelandvn_lolpbe56

150312_gamelandvn_lolpbe57

150312_gamelandvn_lolpbe58

Cân bằng hình ảnh Pantheon Chiến Binh Thép

150312_gamelandvn_lolpbe59

150312_gamelandvn_lolpbe60

150312_gamelandvn_lolpbe61

150312_gamelandvn_lolpbe62

Cân bằng hình ảnh Rumble

150312_gamelandvn_lolpbe63

150312_gamelandvn_lolpbe64

150312_gamelandvn_lolpbe65

150312_gamelandvn_lolpbe66

Cân bằng hình ảnh Rumble Bên Bờ Hồ

150312_gamelandvn_lolpbe67

150312_gamelandvn_lolpbe68

150312_gamelandvn_lolpbe69

150312_gamelandvn_lolpbe70

Cân bằng hình ảnh Rumble Cướp Biển

150312_gamelandvn_lolpbe71

150312_gamelandvn_lolpbe72

150312_gamelandvn_lolpbe73

150312_gamelandvn_lolpbe74

Cân bằng hình ảnh Ryze

150312_gamelandvn_lolpbe75

150312_gamelandvn_lolpbe76

150312_gamelandvn_lolpbe77

150312_gamelandvn_lolpbe78

Cân bằng hình ảnh Ryze Xanh Lá

150312_gamelandvn_lolpbe79

150312_gamelandvn_lolpbe80

150312_gamelandvn_lolpbe81

150312_gamelandvn_lolpbe82

Cân bằng hình ảnh Ryze Thầy Mo

150312_gamelandvn_lolpbe83

150312_gamelandvn_lolpbe84

150312_gamelandvn_lolpbe85

150312_gamelandvn_lolpbe86

Cân bằng hình ảnh Chú Ryze

150312_gamelandvn_lolpbe87

150312_gamelandvn_lolpbe88

150312_gamelandvn_lolpbe89

150312_gamelandvn_lolpbe90

Cân bằng hình ảnh Giáo Sư Ryze

150312_gamelandvn_lolpbe91

150312_gamelandvn_lolpbe92

150312_gamelandvn_lolpbe93

150312_gamelandvn_lolpbe94

Cân bằng hình ảnh Ryze Xác Sống

150312_gamelandvn_lolpbe95

150312_gamelandvn_lolpbe96

150312_gamelandvn_lolpbe97

150312_gamelandvn_lolpbe98

Cân bằng hình ảnh Ryze Pha Lê Đen

150312_gamelandvn_lolpbe99

150312_gamelandvn_lolpbe100

150312_gamelandvn_lolpbe101

150312_gamelandvn_lolpbe102

Cân bằng hình ảnh Ryze Hải Tặc

150312_gamelandvn_lolpbe103

150312_gamelandvn_lolpbe104

150312_gamelandvn_lolpbe105

150312_gamelandvn_lolpbe106

Cân bằng tướng

Darius

Năng lượng tiêu hao của Máy Chém Noxus (R) giảm xuống 100/50/0.

Cập nhật hiệu ứng mới: Máy Chém Noxus (R) ở cấp độ 3 (cấp độ kĩ năng) sẽ được hủy thời gian hồi chiêu nếu có điểm hạ gục.

150312_gamelandvn_lolpbe107

LeBlanc

Sức mạnh phép thuật của Ấn Ác Ý Mô Phỏng (R) giảm xuống 60% từ 65%.

Sức mạnh phép thuật của Biến Ảnh Mô Phỏng (R) giảm xuống 90% từ 97,5%.

Sức mạnh phép thuật của Sợi Xích Siêu Phàm Mô Phỏng (R) giảm xuống 60% từ 65%.

150312_gamelandvn_lolpbe109

Nocturne

Thời gian hồi chiêu của Hoang Tưởng (R) giảm xuống 150/125/100 giây từ 180/140/100 giây.

150312_gamelandvn_lolpbe110

Zilean

Sức mạnh phép thuật của Bom Hẹn Giờ (Q) tăng lên 90% từ 80%.

150312_gamelandvn_lolpbe111

Năng lượng tiêu hao của Rút Ngắn Thời Gian (W) giảm xuống 40/30/20/10/0 từ 50 ở mọi cấp độ.

150312_gamelandvn_lolpbe112

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: