PBE 11/3: Thêm 5 trang phục cho phiên bản 5.6

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE năm bộ trang phục mới là Surprise Party Amumu, Urf the Nami-tee, Archduke Nasus, Order of the Banana Soraka và Definitely Not Udyr.

Surprise Party Amumu dự kiến sẽ được bán với giá 1350 RP do có hình ảnh mới, hiệu ứng kĩ năng mới, hiệu ứng biến về mới và hiệu ứng âm thanh mới. Hiện tại trang phục này đã được đưa vào PBE nhưng Riot Games chưa mở khóa thử nghiệm vì chưa hoàn thiện.

Definitely Not Udyr được lên giá bán là 750 RP trên các máy chủ do Riot Games quản lý. Trang phục này có hình ảnh và hiệu ứng hình ảnh mới cho 4 thế võ của Udyr.

Ba trang phục Urf the Nami-tee, Archduke Nasus và Order of the Banana Soraka được bán với giá 750 RP (trên các máy chủ do Riot Games quản lý) do chỉ có hình ảnh và hiệu ứng hình ảnh mới.

Ngoài 5 trang phục mới, Riot Games cũng tiến hành điều chỉnh lại trang phục Debonair Galio để trình làng trong phiên bản 5.6. Trang phục này cũng được bán với giá 750 RP trên các máy chủ do Riot Games quản lý.

Urf the Nami-tee

150312_gamelandvn_pbe01

150312_gamelandvn_pbe02

150312_gamelandvn_pbe03

150312_gamelandvn_pbe04

150312_gamelandvn_pbe05

Archduke Nasus

150312_gamelandvn_pbe12

150312_gamelandvn_pbe13

150312_gamelandvn_pbe14

150312_gamelandvn_pbe15

150312_gamelandvn_pbe16

Order of the Banana Soraka

150312_gamelandvn_pbe06

150312_gamelandvn_pbe07

150312_gamelandvn_pbe08

150312_gamelandvn_pbe09

150312_gamelandvn_pbe10

150312_gamelandvn_pbe11

Definitely Not Udyr

150312_gamelandvn_pbe17

150312_gamelandvn_pbe18

150312_gamelandvn_pbe19

150312_gamelandvn_pbe20

150312_gamelandvn_pbe21

150312_gamelandvn_pbe22

150312_gamelandvn_pbe23

150312_gamelandvn_pbe24

150312_gamelandvn_pbe25

150312_gamelandvn_pbe26

150312_gamelandvn_pbe27

150312_gamelandvn_pbe28

150312_gamelandvn_pbe29

150312_gamelandvn_pbe30

150312_gamelandvn_pbe31

150312_gamelandvn_pbe32

Debonair Galio

150312_gamelandvn_pbe37

150312_gamelandvn_pbe33

150312_gamelandvn_pbe34

150312_gamelandvn_pbe35

150312_gamelandvn_pbe36

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: