PBE 11/6: Cân bằng Lux và Ryze

Theo các thông tin mới cập nhật, vào chiều ngày 11/06/2015 (theo giờ Thái Bình Dương – tức sáng ngày 12/06/2015), Riot Games đã tiến hành chỉnh sửa kĩ năng của Lux và Ryze để chuẩn bị cho phiên bản 5.12 sẽ được trình làng vào cuối tháng này. Chi tiết mời các bạn cùng tham khảo ở bên dưới nhé!

Cân bằng Lux

Lăng Kính Phòng Hộ (W)

Tạo lá chắn cho Lux ngay lập tức.

Quả Cầu Ánh Sáng (E)

Có thể tái kích hoạt để làm nổ quả cầu thay vì phải chờ một khoảng thời gian như trước đây.

150612_gamelandvn_pbe01

Cân bằng Ryze

Bậc Thầy Cổ Thuật (Nội tại)

Hủy bỏ các thay đổi liên quan đến khả năng giảm thời gian hồi chiêu của Bậc Thẩy Cổ Thuật trong ngày 10/06/2015. Bậc Thầy Cổ Thuật nay sẽ giảm thời gian hồi chiêu của Quá Tải (Q) thay vì 60/70/80/90/100% thời gian hồi chiêu của Quá Tải như trong ngày 10/06/2015.

Thời gian tồn tại của các điểm cộng dồn tăng lên 10 giây từ 8 giây ở bản cập nhật ngày 10/06/2015.

Thời gian cường hóa của nội tại thay đổi thành 2,5 giây và tăng lên 3/3,5/4/4,5/5 theo cấp độ của Quá Tải (Q) từ 4 giây trong bản cập nhật ngày 10/06/2015.

lmht phien ban 5.12

Quá Tải (Q)

Chiều rộng tăng lên 55 từ 50.

Sát thương tăng lên 60/100/140/180/220 từ 60/95/130/165/200.

Thay đổi nội tại, nội tại mới của Quá Tải là: Thời gian cường hóa của Bậc Thầy Cổ Thuật tăng lên 3/3,5/4/4,5/5 giây.

lmht phien ban 5.12

Ngục Cổ Ngữ (W)

Sát thương thay đổi thành 80/100/120/140/160 từ 65/95/125/155/185.

Thời gian trói chân thay đổi thành 1/1,125/1,25/1,375/1,5 giây từ 1,25 giây ở mọi cấp độ.

Thời gian hồi chiêu của Ngục Cổ Ngữ trở lại 14 giây ở mọi cấp độ từ 22/21/20/19/18 giây.

lmht phien ban 5.12

Dòng Chảy Ma Pháp (E)

Năng lượng tiêu hao trở lại 60/70/80/90/100 từ 50/55/60/65/70.

Thời gian hồi chiêu trở lại 7 giây từ 6,25/5,75/5,25/4,75/4,25 giây.

Sát thương lần đầu trở lại 50/66/82/98/114 từ 32/44/56/68/80.

Sát thương lần hai trở lại 25/33/41/49/57 từ 16/22/28/34/40.

lmht phien ban 5.12

So sánh các thay đổi của Ryze trong PBE với phiên bản 5.11

Bậc Thầy Cổ Thuật (Nội tại)

Thời gian tồn tại của điểm cộng dồn giảm xuống 10 giây so với 12 giây.

Thời gian tồn tại của trạng thái cường hóa giảm xuống 2,5 giây và tăng lên 3/3,5/4/4,5/5 theo cấp độ của Quá Tải từ 6 giây.

Quá Tải (Q)

Sát thương tăng lên 60/100/140/180/220 từ 65/95/125/155/185.

Năng lượng tiêu hao thay đổi thành 40 ở mọi cấp độ từ 30/35/40/45/50.

Có thêm hiệu ứng mới: Tăng thời gian tồn tại trạng thái cường hóa của Bậc Thầy Cổ Thuật lên 3/3,5/4/4,5/5 giây.

Chiều rộng kĩ năng tăng lên 55 từ 50.

Ngục Cổ Ngữ (W)

Sát thương thay đổi thành 80/100/120/140/160 từ 65/95/125/155/185.

Thời gian trói chân thay đổi 1/1,125/1,25/1,375/1,5 giây từ 0,75/1/1,25/1,5/1,75 giây.

Tổng hợp và lược dịch từ surrenderat20.net

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: