PBE 13/01/2014: Trang phục Tết Nguyên Đán lộ diện

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE 4 trang phục mới trong ngày 13/01/2014 (theo giờ Thái Bình Dương). Trong số này có 3 trang phục dùng để đón Tết Nguyên Đán là Firecracker Jinx, Warring Kingdoms Katarina và Warring Kingdoms Nidalee. Trang phục mới cuối cùng là trang phục dành cho Con Mắt Hư Không: Arbiter Vel’Koz.

Firecracker Jinx
Firecracker Jinx được thiết kế dựa trên hai màu đặc trưng là đỏ và vàng. Các kĩ năng của Firecracker Jinx có hiệu ứng bắn pháo hoa rất phù hợp với dịp Tết Nguyên Đán của các nước Châu Á. Đặc biệt, Firecracker Jinx còn có động tác bắn pháo hoa khi sử dụng Biến Về nữa.

150114_gamelandvn_pbe01

150114_gamelandvn_pbe02

150114_gamelandvn_pbe03

150114_gamelandvn_pbe04

150114_gamelandvn_pbe05

150114_gamelandvn_pbe06

150114_gamelandvn_pbe07

150114_gamelandvn_pbe08

150114_gamelandvn_pbe11

150114_gamelandvn_pbe10

150114_gamelandvn_pbe09

150114_gamelandvn_pbe12

150114_gamelandvn_pbe13

150114_gamelandvn_pbe14

150114_gamelandvn_pbe15

150114_gamelandvn_pbe16

150114_gamelandvn_pbe17

150114_gamelandvn_pbe68

150114_gamelandvn_pbe69

150114_gamelandvn_pbe70

150114_gamelandvn_pbe67

Warring Kingdoms Katarina
Warring Kingdoms Katarina được thiết kế với tông màu vàng là chủ đạo. Ngoài hình ảnh mới, Warring Kingdoms Katarina còn có hiệu ứng kĩ năng mới và động tác mới khi sử dụng Biến Về.

150114_gamelandvn_pbe20

150114_gamelandvn_pbe21

150114_gamelandvn_pbe22

150114_gamelandvn_pbe23

150114_gamelandvn_pbe24

150114_gamelandvn_pbe25

150114_gamelandvn_pbe26

150114_gamelandvn_pbe27

150114_gamelandvn_pbe28

150114_gamelandvn_pbe29

150114_gamelandvn_pbe30

Warring Kingdoms Nidalee
Warring Kingdoms Nidalee được thiết kế dựa trên tông màu chủ đạo là màu đỏ. Hiệu ứng kĩ năng đặc trưng của Warring Kingdoms Nidalee là những cánh hoa màu đỏ. Tương tự như Firecracker Jinx và Warring Kingdoms Katarina, Warring Kingdoms Nidalee cũng có động tác mới khi sử dụng Biến Về (cả dạng người và dạng báo).

150114_gamelandvn_pbe31

150114_gamelandvn_pbe32

150114_gamelandvn_pbe33

150114_gamelandvn_pbe34

150114_gamelandvn_pbe35

150114_gamelandvn_pbe36

150114_gamelandvn_pbe37

150114_gamelandvn_pbe38

150114_gamelandvn_pbe39

150114_gamelandvn_pbe40

150114_gamelandvn_pbe41

150114_gamelandvn_pbe42

150114_gamelandvn_pbe43

150114_gamelandvn_pbe44

150114_gamelandvn_pbe45

150114_gamelandvn_pbe46

150114_gamelandvn_pbe47

150114_gamelandvn_pbe48

150114_gamelandvn_pbe49

150114_gamelandvn_pbe50

Arbiter Vel'Koz
Arbiter Vel’Koz là bộ trang phục thứ ba của Vel’Koz với tông màu chủ đạo là màu vàng. Các thông tin liên quan đến trang phục này chưa được Riot Games công bố. Theo ghi nhận của GameLandVN thì ngoài hình ảnh mới và hiệu ứng kĩ năng mới thì Arbiter Vel’Koz còn có cả động tác mới khi sử dụng Biến Về.

150114_gamelandvn_pbe51

150114_gamelandvn_pbe52

150114_gamelandvn_pbe53

150114_gamelandvn_pbe54

150114_gamelandvn_pbe55

150114_gamelandvn_pbe56

150114_gamelandvn_pbe57

150114_gamelandvn_pbe58

150114_gamelandvn_pbe59

150114_gamelandvn_pbe60

150114_gamelandvn_pbe61

150114_gamelandvn_pbe62

150114_gamelandvn_pbe63

150114_gamelandvn_pbe64

150114_gamelandvn_pbe65

150114_gamelandvn_pbe66

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: