PBE 13/01/2015: Làm lại Vayne, Yorick và Nunu

Bên cạnh 4 trang phục mới, bản cập nhật ngày 13/01/2015 trong máy chủ thử nghiệm PBE còn mang đến diện mạo mới cho Vayne, Yorick và Nunu. Ngoài ba vị tướng vừa kể trên, Dr.Mundo cũng được cập nhật lại hình ảnh nhưng chưa hoàn thiện. Dự kiến, Dr.Mundo phiên bản mới sẽ có mặt trong máy chủ thử nghiệm PBE trong vài ngày tới.

Vayne phiên bản mới

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150114_gamelandvn_pbevu01

150114_gamelandvn_pbevu02

150114_gamelandvn_pbevu03

150114_gamelandvn_pbevu04

Vayne Kẻ Phán Quyết phiên bản mới

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150114_gamelandvn_pbevu05

150114_gamelandvn_pbevu06

150114_gamelandvn_pbevu07

150114_gamelandvn_pbevu08

Vayne Quý Tộc phiên bản mới

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150114_gamelandvn_pbevu09

150114_gamelandvn_pbevu10

150114_gamelandvn_pbevu11

150114_gamelandvn_pbevu12

Vayne Đồ Long phiên bản mới

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150114_gamelandvn_pbevu13

150114_gamelandvn_pbevu14

150114_gamelandvn_pbevu15

150114_gamelandvn_pbevu16

Vaynelentine phiên bản mới

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150114_gamelandvn_pbevu17

150114_gamelandvn_pbevu18

150114_gamelandvn_pbevu19

150114_gamelandvn_pbevu20

Yorick phiên bản mới

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150114_gamelandvn_pbevu21

150114_gamelandvn_pbevu22

150114_gamelandvn_pbevu23

150114_gamelandvn_pbevu24

Yorick Đào Mỏ phiên bản mới

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150114_gamelandvn_pbevu25

150114_gamelandvn_pbevu26

150114_gamelandvn_pbevu27

150114_gamelandvn_pbevu28

Pentakill Yorick phiên bản mới

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150114_gamelandvn_pbevu29

150114_gamelandvn_pbevu30

150114_gamelandvn_pbevu31

150114_gamelandvn_pbevu32

Nunu phiên bản mới

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150114_gamelandvn_pbevu33

150114_gamelandvn_pbevu34

150114_gamelandvn_pbevu35

150114_gamelandvn_pbevu36

Nunu Hủy Diệt phiên bản mới

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150114_gamelandvn_pbevu37

150114_gamelandvn_pbevu38

150114_gamelandvn_pbevu39

150114_gamelandvn_pbevu40

Nunu Máy phiên bản mới

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150114_gamelandvn_pbevu41

150114_gamelandvn_pbevu42

150114_gamelandvn_pbevu43

150114_gamelandvn_pbevu44

Nunu Bãi Rác phiên bản mới

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150114_gamelandvn_pbevu45

150114_gamelandvn_pbevu46

150114_gamelandvn_pbevu47

150114_gamelandvn_pbevu48

Nunu Khỉ Đột phiên bản mới

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150114_gamelandvn_pbevu49

150114_gamelandvn_pbevu50

150114_gamelandvn_pbevu51

150114_gamelandvn_pbevu52

Nunu Công Xưởng phiên bản mới

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

Phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150114_gamelandvn_pbevu53

150114_gamelandvn_pbevu54

150114_gamelandvn_pbevu55

150114_gamelandvn_pbevu56

Hình ảnh so sánh phiên bản mới và cũ tổng hợp từ surrenderat20.net

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: