PBE 14/1: Làm lại hình ảnh Dr. Mundo, Irelia và Jarvan IV

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa tiến hành cân bằng lại hình ảnh của Dr. Mundo, Irelia và Jarvan IV trong bản cập nhật mới đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE trong ngày 14/01/2015 (theo giờ Thái Bình Dương). Đây là một phần trong chiến dịch cân bằng hình ảnh các vị tướng và trang phục ra mắt từ trước 2013 cho phù hợp với bản đồ Summoner’s Rift mới. Dự kiến, Dr. Mundo, Irelia và Jarvan IV mới sẽ có mặt trong phiên bản 5.2 sau khoảng 1 tháng nữa.

Dr. Mundo phiên bản mới

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150115_gamelandvn_loltr01

150115_gamelandvn_loltr02

150115_gamelandvn_loltr03

150115_gamelandvn_loltr04

Mundo Giám Đốc phiên bản mới

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150115_gamelandvn_loltr05

150115_gamelandvn_loltr06

150115_gamelandvn_loltr07

150115_gamelandvn_loltr08

Mundo Đao Phủ phiên bản mới

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150115_gamelandvn_loltr09

150115_gamelandvn_loltr10

150115_gamelandvn_loltr11

150115_gamelandvn_loltr12

MunĐÔ phiên bản mới

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150115_gamelandvn_loltr13

150115_gamelandvn_loltr14

150115_gamelandvn_loltr15

150115_gamelandvn_loltr16

Mundo Mundo phiên bản mới

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150115_gamelandvn_loltr17

150115_gamelandvn_loltr18

150115_gamelandvn_loltr19

150115_gamelandvn_loltr20

Dr. Mundo Độc Dược phiên bản mới

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150115_gamelandvn_loltr21

150115_gamelandvn_loltr22

150115_gamelandvn_loltr23

150115_gamelandvn_loltr24

Mundo Cuồng Loạn phiên bản mới

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150115_gamelandvn_loltr26

150115_gamelandvn_loltr27

150115_gamelandvn_loltr28

150115_gamelandvn_loltr29

Irelia phiên bản mới

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150115_gamelandvn_loltr30

150115_gamelandvn_loltr31

150115_gamelandvn_loltr32

150115_gamelandvn_loltr33

Irelia Phi Công phiên bản mới

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150115_gamelandvn_loltr35

150115_gamelandvn_loltr36

150115_gamelandvn_loltr37

150115_gamelandvn_loltr38

Irelia Gián Điệp phiên bản mới

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150115_gamelandvn_loltr39

150115_gamelandvn_loltr40

150115_gamelandvn_loltr41

150115_gamelandvn_loltr42

Irelia Sát Thủ phiên bản mới

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150115_gamelandvn_loltr43

150115_gamelandvn_loltr44

150115_gamelandvn_loltr45

150115_gamelandvn_loltr46

Irelia Băng Kiếm phiên bản mới

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150115_gamelandvn_loltr47

150115_gamelandvn_loltr48

150115_gamelandvn_loltr49

150115_gamelandvn_loltr50

Jarvan IV phiên bản mới

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150115_gamelandvn_loltr51

150115_gamelandvn_loltr52

150115_gamelandvn_loltr53

150115_gamelandvn_loltr54

Jarvan IV Biệt Kích phiên bản mới

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150115_gamelandvn_loltr57

150115_gamelandvn_loltr58

150115_gamelandvn_loltr59

150115_gamelandvn_loltr61

Jarvan IV Giáp Đen phiên bản mới

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150115_gamelandvn_loltr62

150115_gamelandvn_loltr63

150115_gamelandvn_loltr64

150115_gamelandvn_loltr65

Jarvan IV Đồ Long phiên bản mới

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

So sánh phiên bản cũ (trái) và phiên bản mới (phải)

150115_gamelandvn_loltr66

150115_gamelandvn_loltr67

150115_gamelandvn_loltr68

150115_gamelandvn_loltr69

Hình ảnh so sánh phiên bản mới và cũ tổng hợp từ surrendertat20.net

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: