PBE 15/1/2015: Cân bằng hình ảnh của Swain

Đợt cân bằng hình ảnh thứ 6 của Liên Minh Huyền Thoại vẫn đang được Riot Games tiếp tục trong máy chủ thử nghiệm PBE. Vị tướng được cân bằng hình ảnh trong bản cập nhật mới ra mắt vào ngày 15/01/2015 (theo giờ Thái Bình Dương) trong máy chủ thử nghiệm PBE là Swain. Tất nhiên, Riot Games cũng không thể bỏ quên các trang phục cũ của Bậc Thầy Chiến Thuật. Cụ thể hơn, hai trang phục Swain Bắc Cực và Swain Cướp Biển cũng được cân bằng lại hình ảnh. Dự kiến, Swain phiên bản mới sẽ được trình làng trong phiên bản 5.2 sau vài tuần nữa.

Swain sau khi được cân bằng hình ảnh

Trước (trái) và sau (phải) cân bằng hình ảnh

Trước (trái) và sau (phải) cân bằng hình ảnh

Trước (trái) và sau (phải) cân bằng hình ảnh

Trước (trái) và sau (phải) cân bằng hình ảnh

150116_gamelandvn_swain01

150116_gamelandvn_swain02

150116_gamelandvn_swain03

150116_gamelandvn_swain04

150116_gamelandvn_swain05

150116_gamelandvn_swain06

150116_gamelandvn_swain07

150116_gamelandvn_swain08

Swain Bắc Cực sau khi được cân bằng hình ảnh

Trước (trái) và sau (phải) cân bằng hình ảnh

Trước (trái) và sau (phải) cân bằng hình ảnh

Trước (trái) và sau (phải) cân bằng hình ảnh

Trước (trái) và sau (phải) cân bằng hình ảnh

150116_gamelandvn_swain09

150116_gamelandvn_swain10

150116_gamelandvn_swain11

150116_gamelandvn_swain12

150116_gamelandvn_swain13

150116_gamelandvn_swain14

150116_gamelandvn_swain15

150116_gamelandvn_swain16

Swain Cướp Biển sau khi được cân bằng hình ảnh

Trước (trái) và sau (phải) cân bằng hình ảnh

Trước (trái) và sau (phải) cân bằng hình ảnh

Trước (trái) và sau (phải) cân bằng hình ảnh

Trước (trái) và sau (phải) cân bằng hình ảnh

150116_gamelandvn_swain21

150116_gamelandvn_swain20

150116_gamelandvn_swain19

150116_gamelandvn_swain18

150116_gamelandvn_swain17

150116_gamelandvn_swain24

150116_gamelandvn_swain23

150116_gamelandvn_swain22

Hình ảnh so sánh phiên bản cũ và mới được tổng hợp từ surrenderat20.net

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: