PBE 17/3: Thử nghiệm cân bằng tướng cho phiên bản 5.6

Vào sáng ngày 17/03/2015 (theo giờ Thái Bình Dương), Riot Games đã tiến hành thử nghiệm cân bằng tướng liên quan đến Bard, Elise, Ryze, Sejuani và Veigar. Đây là những những thử nghiệm cân bằng tướng cho phiên bản 5.6 chuẩn bị trình làng trong thời gian sắp tới.

Bard

Sát thương của Mắt Xích Không Gian (Q) tăng lên 80/120/160/200/240 từ 75/110/145/180/215.

150318_gamelandvn_pbe01

Thời gian hồi chiêu của Hành Trình Kì Diệu (E) giảm xuống 20/19/18/17/16 giây từ 26/24/22/20/18 giây.

150318_gamelandvn_pbe02

Elise

Tốc độ di chuyển của Elise ở dạng người giảm xuống 325 từ 335.

150318_gamelandvn_pbe04

Tốc độ di chuyển của Elise ở dạng nhện tăng lên 355 từ 345.

150318_gamelandvn_pbe03

Tốc độ bay của Kén Nhện (E) tăng lên 1600 từ 1450.

150318_gamelandvn_pbe05

Ryze

Sát thương của Quá Tải (Q) giảm xuống 55/75/95/115/135 từ 60/80/100/120/140 trong bản cập nhật ngày 16/03/2015.

150318_gamelandvn_pbe06

Sejuani

Sát thương phép cộng thêm cho đòn đánh thường kế tiếp của Cú Vụt Phương Bắc (W) giảm xuống 4%/5,5%/7%/8,5%/10% máu tối đa của mục tiêu từ 4/6/8/10/12%.

150318_gamelandvn_pbe08

Sát thương của Băng Giá Vĩnh Cữu (E) tăng lên 60/95/130/165/200 từ 60/90/120/150/180.

150318_gamelandvn_pbe09

Tốc độ làm chậm của Nhà Ngục Buốt Giá (R) giảm xuống 30% ở mọi cấp độ từ 90%.

150318_gamelandvn_pbe10

Veigar

Thời gian hồi chiêu của Điềm Gở (Q) trở lại 7/6,5/6/5,5/5 giây từ 5 giây ở mọi cấp độ trong bản cập nhật ngày 13/03/2015.

150318_gamelandvn_pbe07

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: