PBE 19/3: Ảnh nền cho các trang phục mới

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa cập nhật ảnh nền cho 5 trang phục mới sẽ được trình làng trong phiên bản 5.6 của Liên Minh Huyền Thoại vào tuần tới. Hiện tại, quá trình thử nghiệm các nội dung mới cho phiên bản 5.6 của Liên Minh Huyền Thoại đã hoàn tất và phiên bản 5.6 đã sẵn sàng ra mắt trong tuần tới.

Ảnh nền cho các trang phục mới

150320_gamelandvn_pbe01

Archduke Nasus

150320_gamelandvn_pbe02

150320_gamelandvn_pbe03

150320_gamelandvn_pbe04

150320_gamelandvn_pbe05

150320_gamelandvn_pbe06

Urf the Nami-tee

150320_gamelandvn_pbe22

150320_gamelandvn_pbe23

150320_gamelandvn_pbe24

150320_gamelandvn_pbe25

150320_gamelandvn_pbe26

Order of the Banana Soraka

150320_gamelandvn_pbe12

150320_gamelandvn_pbe13

150320_gamelandvn_pbe14

150320_gamelandvn_pbe15

150320_gamelandvn_pbe16

Definitely Not Udyr

150320_gamelandvn_pbe07

150320_gamelandvn_pbe08

150320_gamelandvn_pbe09

150320_gamelandvn_pbe10

150320_gamelandvn_pbe11

Surprise Party Amumu

150320_gamelandvn_pbe17

150320_gamelandvn_pbe18

150320_gamelandvn_pbe19

150320_gamelandvn_pbe20

150320_gamelandvn_pbe21

Cân bằng trang bị

Cốc Quỷ Athene

Tốc độ hồi năng lượng tăng lên 100% từ 50%.

Mỗi khi hạ gục hoặc hỗ trợ sẽ được hổi lại 30% năng lượng tối đa từ 15%.

150320_gamelandvn_pbe27

Rựa Thợ Săn

Hủy bỏ các thay đổi liên quan đến nội tại Người Đi Rừng được cập nhật trong ngày 12/03/2015. Hồi máu mỗi giây trở lại 7 từ 6.

150320_gamelandvn_pbe28

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: