PBE 2/7: Hoàn thiện phiên bản 5.13

Vào sáng ngày 02/07/2015 (theo giờ Thái Bình Dương – tức sáng ngày 03/07/2015 theo giờ Việt Nam), Riot Games đã đưa những nội dung cuối cùng của phiên bản 5.13 vào máy chủ thử nghiệm PBE. Cụ thể, Tahm Kench Vua Đầu Bếp nhận được một số chỉnh sửa về mặt hình ảnh. Ngoài ra, kĩ năng Roi Lưỡi (Q) của Tahm Kench và Công Lý Thịnh Nộ (E) của Kayle cũng có một số điều chỉnh nhỏ.

Chỉnh sửa Tahm Kench Vua Đầu Bếp

Tahm Kench Vua Đầu Bếp có một số điều chỉnh nhỏ về mặt hình ảnh. Ngoài ra, lệnh /joke của Tahm Kench Vua Đầu Bếp cũng được cập nhật thêm bánh bao và hamburger.

lmht 5.13
lmht 5.13
lmht 5.13
lmht 5.13
lmht phien ban 5.13
lmht phien ban 5.13
lmht phien ban 5.13
lmht phien ban 5.13

Chỉnh sửa Kayle

Tỉ lệ sức mạnh phép thuật khi kích hoạt Công Lý Thịnh Nộ (E) tăng lên 30% từ 25%.

lmht phien ban 5.13

Chỉnh sửa Tahm Kench

Khả năng làm chậm của Roi Lưỡi (Q) giảm xuống 30/40/50/60/70% từ 50/55/60/65/70%.

lmht phien ban 5.13

Giao diện mới, Gậy Đầu Lâu mới, Lá Cờ Zeke mới, bộ đếm giờ mới cho Rồng và Baron đã được đưa ra khỏi máy chủ thử nghiệm PBE. Như vậy, các nội dung này sẽ không có mặt trong phiên bản 5.13 vào tuần tới mà tiếp tục được thử nghiệm.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: