PBE 22/1: Ảnh nền cho 5 trang phục mới và Tristana

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm ảnh nền cho 5 trang phục mới sắp ra mắt trong phiên bản 5.2 là Firecracker Jinx, Warring Kingdoms Katarina, Warring Kingdoms Nidalee, Sweetheart Annie và Arclight Vel’Koz. Bên cạnh đó, Tristana cũng được làm lại ảnh nền và các biểu tượng đại diện sau khi được Riot Games “phẫu thuật thẩm mỹ”.

Ảnh nền mới của Firecracker Jinx

150123_gamelandvn_pbe01

150123_gamelandvn_pbe02

150123_gamelandvn_pbe03

150123_gamelandvn_pbe04

150123_gamelandvn_pbe05

150123_gamelandvn_pbe06

Ảnh nền mới của Warring Kingdoms Katarina

150123_gamelandvn_pbe07

150123_gamelandvn_pbe08

150123_gamelandvn_pbe09

150123_gamelandvn_pbe10

150123_gamelandvn_pbe11

150123_gamelandvn_pbe12

Ảnh nền mới của Warring Kingdoms Nidalee

150123_gamelandvn_pbe13

150123_gamelandvn_pbe14

150123_gamelandvn_pbe15

150123_gamelandvn_pbe16

150123_gamelandvn_pbe17

150123_gamelandvn_pbe18

Ảnh nền mới của Sweetheart Annie

150123_gamelandvn_pbe19

150123_gamelandvn_pbe20

150123_gamelandvn_pbe21

150123_gamelandvn_pbe22

150123_gamelandvn_pbe23

150123_gamelandvn_pbe24

Ảnh nền mới của Arclight Vel’Koz

150123_gamelandvn_pbe25

150123_gamelandvn_pbe26

150123_gamelandvn_pbe27

150123_gamelandvn_pbe28

150123_gamelandvn_pbe29

150123_gamelandvn_pbe30

Ảnh nền và các biểu tượng đại diện mới của Tristana

150123_gamelandvn_pbe31

150123_gamelandvn_pbe32

150123_gamelandvn_pbe33

150123_gamelandvn_pbe34

150123_gamelandvn_pbe35

150123_gamelandvn_pbe36

150123_gamelandvn_pbe37

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: