PBE 25/2: Cân bằng hình ảnh Taric và Warwick

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE bản cập nhật thứ hai của phiên bản 5.5. Nội dung chính của bản cập nhật lần này là cân bằng hình ảnh của Taric, Warwick, Janna, Cho’Gath và các trang phục đi kèm của các vị tướng này. Tương tự các đợt cân bằng hình ảnh trước đây, mục đích của việc này là giúp các tướng và trang phục ra mắt trước năm 2013 trở nên phù hợp hơn với Summoner’s Rift mới.

Ngoài việc cân bằng hình ảnh cho Taric, Warwick, Janna và Cho’Gath thì bản cập nhật lần này cũng có một số điều chỉnh liên quan đến Bard và trụ hai ở mỗi đường. Cụ thể, Riot Games đã cập nhật biểu tượng chuông cổ đại trên bản đồ nhỏ thay cho chấm nhỏ màu trắng như bản cập nhật lần trước. Chi tiết mời các bạn cùng theo dõi nhé!

Cân bằng hình ảnh của Taric

150226_gamelandvn_pbe01

150226_gamelandvn_pbe02

150226_gamelandvn_pbe03

150226_gamelandvn_pbe04

Cân bằng hình ảnh của Taric Lục Bảo

150226_gamelandvn_pbe05

150226_gamelandvn_pbe06

150226_gamelandvn_pbe07

150226_gamelandvn_pbe08

Cân bằng hình ảnh của Taric Hồng Ngọc

150226_gamelandvn_pbe09

150226_gamelandvn_pbe10

150226_gamelandvn_pbe11

150226_gamelandvn_pbe12

Cân bằng hình ảnh của Taric Huyết Ngọc

150226_gamelandvn_pbe13

150226_gamelandvn_pbe14

150226_gamelandvn_pbe15

150226_gamelandvn_pbe16

Cân bằng hình ảnh của Warwick

150226_gamelandvn_pbe37

150226_gamelandvn_pbe38

150226_gamelandvn_pbe39

150226_gamelandvn_pbe40

Cân bằng hình ảnh của Warwick Xám

150226_gamelandvn_pbe41

150226_gamelandvn_pbe42

150226_gamelandvn_pbe43

150226_gamelandvn_pbe44

Cân bằng hình ảnh của Urf Con Heo Biển

150226_gamelandvn_pbe45

150226_gamelandvn_pbe46

150226_gamelandvn_pbe47

150226_gamelandvn_pbe48

Cân bằng hình ảnh của Warwick Bà Ngoại

150226_gamelandvn_pbe49

150226_gamelandvn_pbe50

150226_gamelandvn_pbe51

150226_gamelandvn_pbe52

Cân bằng hình ảnh của Warwick Sói Lãnh Nguyên

150226_gamelandvn_pbe53

150226_gamelandvn_pbe54

150226_gamelandvn_pbe55

150226_gamelandvn_pbe56

Cân bằng hình ảnh của Warwick Sói Điên

150226_gamelandvn_pbe57

150226_gamelandvn_pbe58

150226_gamelandvn_pbe59

150226_gamelandvn_pbe60

Cân bằng hình ảnh của Warwick Nanh Lửa

150226_gamelandvn_pbe61

150226_gamelandvn_pbe62

150226_gamelandvn_pbe63

150226_gamelandvn_pbe64

Cân bằng hình ảnh của Warwick Linh Cẩu

150226_gamelandvn_pbe67

150226_gamelandvn_pbe68

150226_gamelandvn_pbe69

150226_gamelandvn_pbe70

Cân bằng hình ảnh của Janna

150226_gamelandvn_pbe17

150226_gamelandvn_pbe18

150226_gamelandvn_pbe19

150226_gamelandvn_pbe20

Cân bằng hình ảnh của Janna Giông Tố

150226_gamelandvn_pbe21

150226_gamelandvn_pbe22

150226_gamelandvn_pbe23

150226_gamelandvn_pbe24

Cân bằng hình ảnh của Janna Chúa Tuyết

150226_gamelandvn_pbe25

150226_gamelandvn_pbe26

150226_gamelandvn_pbe27

150226_gamelandvn_pbe28

Cân bằng hình ảnh của Quý Ông Cho’Gath

150226_gamelandvn_pbe33

150226_gamelandvn_pbe34

150226_gamelandvn_pbe35

150226_gamelandvn_pbe36

Cân bằng hình ảnh của Cho’Gath Hồ Lốc-nét

150226_gamelandvn_pbe29

150226_gamelandvn_pbe30

150226_gamelandvn_pbe31

150226_gamelandvn_pbe32

Cập nhật biểu tượng chuông của Bard trên bản đồ nhỏ

150226_gamelandvn_pbe65

Các thay đổi khác

Máu của trụ thứ hai ở mỗi đường tăng thêm 300. Hiệu ứng tạo khiên Tiên Phong cho trụ hai đường trên và đường dưới giảm đi 30 máu.

150226_gamelandvn_pbe66

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: